wz


FREEDLAND.cz
W E B    P R O    T Y,    K T E Ř Í    V Í
PECKA.kvalitně.cz

chat

Akce roku 2012
Náš diář


PECKA.kvalitně.cz
© 2001-SZKF Co.
All Rights Reserved
Stručná historie:
14.11.2001   založení Peckovských stránek
16.11.2001   vypuštění první verze do světa
20.04.2002   nový upgrade stránek, změna designu, přidání skriptů, zařazení do rodiny Freedland
7.9.2005   aktualizace stránek pro Firefox - na Explorer prdíme!

7.5.2012   aktualizace designu hlavní stránky!

Optimalizováno pro HTML 4 a výše, rozlišení 1028x764, střední písmo a aspoň 32bitů barviček

Vítejte na stránkách Pecky U Karloj!

Povídání o Pecce

      Městečko Pecka je letoviskem a výletním místem v průměrné nadmořské výšce 407 m.n.m. v Podkrkonošské pahorkatině nad potokem Javorkou, jinak levobřežním přítokem řeky Cidliny. Nachází se schována mezi kopci a v osách tvořenými městy Hořicemi - Hostinným a Dvorem Králové - Novou Pakou. Připomíná se roku 1322. Ještě před rokem 1382 byla Pecka povýšena na městečko, které je pravidelného založení. Kolem středu města se nachází několik původních roubených stavení. Přímo ve středu obce se nachází barokní kostel sv. Bartoloměje, který byl původně dřevěný, ale roku 1603 byl nahrazen kamenným. Jeho dnešní podoba pochází z let 1748 až 1758, kdy byl přestavován.
      Roku 1651 byla městečku darována práva na tři výroční trhy a jeden týdenní. Při ohni roku 1630 shořela větší část městečka a starý hrad na Pecce, jenž leží od té doby ve zříceninách. Ovšem jen do roku 1940, kdy byl částečně zachráněn. Pojďme se teď na něj na chvíli podívat.


Hrad "Na Pecce"

      Nad městečkem stojí významný hrad, který byl vybudován ve 14. století na místě někdejší tvrze příslušníkem rodu Vartenberků. V roce 1603 hrad přešel do rukou Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který sídlo rozšířil o renesanční palácocou část.
      Po Harantově popravě na Staroměstském náměstí v Praze a hlavně po zabavení veškerého majetku přešel hrad k panství Albrechta z Valdštejna. Ten pro změnu hrad věnoval roku 1627 valdickému kartuziánskému klášteru. Když byl řád roku 1782 zrušen, celé zboží padlo do náboženského fondu, od nějž jej roku 1824 ve veřejné dražbě odkoupil Ferdinand kníže Trauttmansdorff. Za třicetileté války bylo městečko vydrancováno císařským vojskem, aby jej v zápětí ještě vypálili Švédové. Hrad roku 1830 vyhořel a zpustl. Na přímluvu převora kláštera kartouzského Ferdinand II povýšil městečko roku 1833 a nadal jej městským erbem. Opravován je už od roku 1940 a je muzeálně využit. Jeho prohlídku velmi doporučujeme. Netušíme, jestli budete mít stejně jako my štěstí na hradní babu. Její "veselé historky z natáčení" jsou tak neuvěřitelné, že se nám postarala o nezapomenutelný zážitek! Navíc na hradě a v jeho okolí probíhá spousta zajímavých kulturních akcí, byť uznáváme, že zážitkem je už samotné okolí.


Okolí městečka, rekreace, ubytování:

      Jak už je psáno výše, nachází se Pecka v Podkrkonošské pahorkatině plné malebných údolí a zalesněných kopců. Kousek za městečkem směrem na Borovnici je k dispozici veřejné koupaliště, vedle nějž v roce 2004 vyrostl fungl nový kemp s antukvými i písčitými kurty, nezbytným občerstvením a který je přímo napojen na areál koupaliště. Jen o kousek dále za areálem tvz. Lázní (vzaly za své také v roce 2004 a zbyl z nich jen vstup do sklepení) se nachází tzv. tábor, který nabízí celoroční ubytování a v jehož areálu je také několik sportovišť. No a ještě o kousek dále je rybník, nad nímž už najdeme naše oblíbené pařeniště.
      Za zmínku stojí i nedaleké okolí. V podstatě nadosah jsou např. Lázně Bělohrad - v posledních letech také hodně prokoukly, výletní místo s restaurací na Zvičině, v hlubokých lesích u Bílé Třemešné zapuštěná romantická přehrada Les Království, či Dvůr Králové se svou zoologickou zahradou a Voduškami. Za zhlédnutí a pokochání stojí i nedaleká vesnice Stupná s pěkným kostelem a hřbitovem, stejně jako historické město Nová Paka, plné Kumburáků a Broučků. (Značky místního piva.) Nedaleko města se nachází i Novopacké vodopády, ke kterým je možno z Pecky dojít i v bačkorách. Okolí Pecky je slušně protkáno jak turistickými značkami spojující zajímavá místa a města s nádražími, tak cykloturistické trasy, které jsou vyznačeny nejen na mapě (jak je zvykem), ale i v terénu.


Pecka ve staletích:

      Roku 1890 patřila do hejtmanství jičínského, okresu novopackého. Měla 197 domů, 1322 českých obyvatel. Radnice, pětitřídná škola, četnická stanice, poštovní úřad, občanská záložna, mechanická pila, mlýn, výrobna člunků a rukodílného bavlněného zboží byly tehdy naprostou samozřejmostí. Opodál městečka stály (už bohužel nestojí) klimatické lázně "V lázních." Dřevěná budova bohužel rok 2004 nepřežila. Svěřený statek s pivovarem a myslivnou měl tenkrát v držení Karel kníže Trauttmansdorff. V posledních několika letech stejně jako jiná městečka u nás, prožívá nebývalý stavební boom. Renovují se domy nejen na náměstí, ale i v okolí, bylo postaveno několik nových objektů (domov důchodců, kemp) a i samotné náměstí zažilo předláždění. Pecka roste k naší spokojenosti do krásy.


Jak Pecku doporučovaly bedekry na konci 19. století?

      Pecka pro svou romantickou a zdravou polohu hodí se za letní byt. (To tvrdíme po mnoha zkušenostech i my...) Nad městečkem jsou zříceniny bývalého hradu Pecky, jehož jméno upomíná na peckovitou podobu hory, na níž byl vystavěn. Zván byl "zámek na Pecce", kdežto městečko, jež povstalo pod hradem, jmenováno bylo "městečkem u Pecky".
      Původně byla Pecka zbožím královským, ale roku 1270 byla zastavena Jaroslavovi z Jablonného, jehož potomci psali se odtud z Pecky a seděli zde do počátku 15. století. V říjnu roku 1432 byl hrad obléhán Sirotky, jimž po půlroku podlehl. V 15. století drželi hrad pánové z Rožmitálu, Hořičtí z Hořic, roku 1519 Matiáš Libák z Radovesic a tak se střídal poměrně často v různých rukách až do doby, než si ovdovělá Barbora Miřkovská z Tropčic vzala jistého Kryštofa Haranta. Ten si po její smrti stačil ještě vzít Annu Saloménu Hradišťskou z Hořic, čímž se původně rozpůlené panství opět sloučilo. Jo, to byly časy...


Naše akce na Pecce

Karel. Organizace:
      Hlavním svolavatelem akcí na Pecce je od nepaměti Charlie. První námi zaznamenaná Pecka se odehrála na podzim roku 1997. Chlumečáci ji ovšem počítali již jako třetí. Tenkrát byla Pecka nezapomenutelně "vymalována" šampaňským. Není divu, protože se tenkrát oslavovaly hned troje narozeniny! Od té doby se Pecka odehrála ve všech ročních obdobích a v různých osazenstvech. Musí se Charliemu přiznat výborný cit pro organizaci, protože na žádné Pecce nebylo o zábavu, jídlo ani pití nouze. Koneckonců o programu většiny Pecek se můžete dočíst v odkazech vlevo.
Ubytování:
      ... je realizováno na chatě rodičů, která by už mohla vykládat. Zejména vydařené Silvestrovské Pecky s dvojitou oslavou příchodu nového roku jsou památečné. Jen v létě roku 2001 se nám dokonce na chatu nepodařilo vůbec dorazit. Jízda na kole bývává občas dlouhá a intenzivní!

Poslední aktualizace:
Tvoje návštěvnické číslo je:  .